Sprzęt

Oferujemy park nowoczesnych maszyn, na który składa się sprzęt do kreacji, rejestracji, obróbki lub emisji obrazów trójwymiarowych, niezbędnych do realizacji poszczególnych etapów: produkcji, postprodukcji i projekcji.

Użyczamy w naszym studiu lub wypożyczamy następujący sprzęt do realizacji trójwymiarowych obrazów stereo 3D:

- zestawy do rejestracji zdjęć filmowych 2D i S3D (produkcja),
- zestawy do montażu zdjęć filmowych 2D i S3D (postprodukcja),
- stacja graficzna do tworzenia animacji 3D i S3D (postprodukcja),
- system do korekcji barwnej Nucoda (postprodukcja),
- zestawy do projekcji stereoskopowej 3D (projekcja).