Design

Proponujemy obraz w technologii stereoskopowej, czyli najwyżej jakości, głębi kolorów z zastosowaniem różnorodnych efektów trójwymiarowych, dzięki odpowiedniemu wyborowi techniki filmowej wraz z osprzętowaniem.

Tu projektujemy już w działaniu. Poszukujemy wielu rozwiązań, żeby obraz 3D nie był samym w sobie efektem. Nasze hasło brzmi: „Content is King”, zatem o treść dbamy najbardziej. 

Traktujemy trzeci wymiar jako wartość dodaną więc dużą wagę przywiązujemy do rozwiązań artystycznych. Na tym etapie zajmujemy się również sprawnym przebiegiem zdjęć. Naszą mocną stronę jest też animacja i postprodukcja.